Privacy- & Cookiestatement

In dit privacy- en cookiestatement staat beschreven hoe TEAM & More uw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee wordt aangegeven dat TEAM & More voldoet aan de verplichtingen uit de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als ook aan de Telecommunicatiewet en Cookiewet (samen de toekomstige e-Privacyverordening).

TEAM & More respecteert de privacy van alle klanten, abonnees, betrokkenen evenals van de bezoekers van de website. www.teamandmore.nl is de website van TEAM & More.
TEAM & More zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die van u wordt ontvangen, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en goed wordt beveiligd zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen.

Wanneer TEAM & More uw gegevens moet delen met anderen, omdat zij ondersteunen in de bedrijfsvoering, gaat dat altijd in overleg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een evenementen locatie.

Dit privacy- en cookiestatement is uitsluitend van toepassing op de producten van TEAM & More. Wees u er dus van bewust dat TEAM & More niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder, oftewel de privacywaakhond van Nederland, ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst TEAM & More u naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

PERSOONSGEGEVENS DIE TEAM & More KAN VERZAMELEN

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die TEAM & More van u kan verwerken, afhankelijk van de situatie, wanneer u deze zelf aan ons verschaft of wanneer u gebruik maakt van de website:

 1. voor-en achternaam; 
 2. adresgegevens;
 3. telefoonnummer;
 4. e-mailadres;
 5. aanbeveling;
 6. bankrekeningnummer;  
 7. IP-adres; 
 8. locatiegegevens; 
 9. Gegevens over uw activiteiten op de website; 
 10. Gegevens over uw surfgedrag; 
 11. Internetbrowser en apparaat type; 
 12. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, aanvraag telefoongesprek).

Alvorens u persoonlijke informatie met TEAM & More deelt van een ander persoon dient u toestemming te hebben van de betreffende persoon voor zowel het delen van de informatie als het verwerken ervan in lijn met hetgeen beschreven in deze policy.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS 

TEAM & More verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers of andere betrokkenen.

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG? 

Voor het verwerken van persoonsgegevens moet TEAM & More doelen hebben bepaald.
Dat kan bijvoorbeeld het verwerken van persoonsgegevens zijn, doordat u gebruik maakt van producten en/of diensten van TEAM & More en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het reageren op een blog) aan TEAM & More verstrekt. 

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de AVG zes grondslagen vastgesteld, namelijk: 

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming. 

Bij ieder doel moet TEAM & More een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel is dat weergegeven: 

DoelGrondslag
1Voor het afhandelen van uw betaling;Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2Om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
3Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van dienstenGerechtvaardigd belang
4Om producten of diensten te leverenOmdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
5TEAM & More verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig voor de belastingaangifteVoor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
6Voor het verwerken van uw reacties onder een blogpost op de website of op een van de social media kanalenGerechtvaardigd belang
7Om uw aanbeveling op de website te kunnen plaatsenOmdat u hiervoor toestemming hebt gegeven

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

TEAM & More neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (profilering) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TEAM & More) tussen zit. 

HOE LANG UW GEGEVENS BEWAARD WORDEN 

TEAM & More bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Van de genoemde persoonsgegevens onder het kopje ‘PERSOONSGEGEVENS DIE TEAM & More KAN VERZAMELEN’ wordt hieronder aangegeven hoe lang deze worden bewaard: 

PersoonsgegevensTermijn of Richtlijn (als termijn niet op voorhand te zeggen is)Reden
1Uw voor- en achternaam7 jaar (Belastingwetgeving)Zodat eventuele gegevens van u terug te vinden zijn
2Uw adresgegevens7 jaar (Belastingwetgeving)Zodat eventuele gegevens van u terug te vinden zijn
3Uw telefoonnummerZolang u actieve klant bent tot 5 jaar ernaZodat eventuele gegevens van u terug te vinden zijn of contact met u opgenomen kan worden na het invullen van een online contactformulier
4Uw e-mailadresZolang u actieve klant bent tot 5 jaar ernaZodat u geïnformeerd kan worden of contact met u opgenomen kan worden indien dit nodig is
5Uw aanbevelingZolang u de toestemming niet hebt ingetrokkenZodat de producten en diensten door klanten worden aanbevolen op de website
6Uw bankrekeningnummerZolang u actieve klant bent tot 5 jaar ernaZodat TEAM & More geld kan terugstorten, indien u gebruik maakt van de 30-dagen garantietermijn
7Uw IP-adres30 dagenTEAM & More analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
8Uw globale locatiegegevens30 dagenTEAM & More analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
9Gegevens over uw activiteiten op de website30 dagenTEAM & More analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
10Gegevens over uw surfgedrag30 dagenTEAM & More analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
11Internetbrowser en apparaattype30 dagenTEAM & More analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
12Overige persoonsgegevens die u actief verstrektZolang u actieve klant bent tot 5 jaar ernaZodat eventuele gegevens van u terug te vinden zijn

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

TEAM & More verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien dit voorkomt zal met bedrijven (verwerkers) die uw gegevens verwerken in opdracht van TEAM & More, een verwerkersovereenkomst gesloten worden om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TEAM & More blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN

TEAM & More probeert persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan om gebruik te maken van diensten van buiten de EU.
Deze bedrijven zijn altijd gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land, dat wil zeggen dat deze voldoen aan de standaarden die de AVG voorschrijft. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Wij informeren u welke rechten u allemaal heeft op basis van de AVG. Wilt u deze rechten in de praktijk brengen, dan kunt u hieronder lezen hoe dat precies moet. 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door TEAM & More in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar TEAM & More via de website.

TEAM & More zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek reageren. Als uw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TEAM & More.

Daarnaast heeft u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij TEAM & More een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Bijvoorbeeld als u niet meer van onze diensten en producten gebruik wil maken, maar naar een andere coach overstapt. 

INDIENEN KLACHT

TEAM & More wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de AP), als u van mening bent dat TEAM & More niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/ 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van TEAM & More wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die TEAM & More gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

TEAM & More maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van TEAM & More.

Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van u geen toestemming te vragen. TEAM & More maakt ook gebruik van tracking cookies, maar daarvoor vragen we altijd eerst om uw toestemming. 

Google Analytics

Wij willen graag weten hoe u als bezoeker gebruik maakt van de website. Wij zijn dan in staat om de website te optimaliseren. Hieronder leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google- diensten, maar alleen nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven via de website. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media (buttons)

Wij zijn ook actief op social media-kanalen. Wanneer u onze social media pagina’s bezoekt of als u er commentaar op plaatst, kunnen wij of door ons ingeschakelde dienstverleners, gegevens over uw gebruik verzamelen.

Als u via social media communiceert met ons, bijvoorbeeld als u commentaar plaatst, media uploadt, een boodschap verzendt of op een like knop klikt, kunnen wij gegevens over u ontvangen, zoals uw (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht. Wij gebruiken die gegevens om zo goed mogelijk op u te reageren. 

Op de website van TEAM & More zijn ook social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook of LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom het privacy- en cookiestatement van voorgaande social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Opt-out

Over het gebruik van bovenstaande cookies wordt op de website toestemming gevraagd. Als u niet wilt dat uw gegevens getrackt worden, dan raden wij u aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plugins te installeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 

BEVEILIGEN 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben een aantal van de beveiligingsmaatregelen op een rijtje gezet:

 • De website van TEAM & More maakt gebruik van betrouwbare SSL/TSL Certificaten om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 
 • Wij werken de plugins en het thema van de website regelmatig bij;
 • Wij beschermen de systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;
 • Derde partijen (verwerkers hierboven genoemd) die toegang nodig hebben tot uw gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TEAM & More verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de email mogelijkheid op de website. 

WIJZIGINGEN 

Tot slot, het meest actuele privacy- en cookiestatement vindt u steeds op onze website. 

Dit privacy- en cookiestatement is van januari 2023.