Give me a BREAK

Give me a BREAK

Give me a break, een Engelse uitspraak die gebruikt wordt om uitdrukking te geven aan ‘uitputting, protest of ongeloof’, koos ik als titel voor mijn boek. Een boek over doorbraakdenken en doen. Geschreven aan pioniers in traditionele organisaties. Als pionier moet je een lange adem hebben. Uitputting, protest en ongeloof zijn dan zeker gevoelens die de kop op kunnen steken.

Maar uitputting, protest en ongeloof leiden zelden tot doorbraak. Tenzij je deze emoties weet om te draaien in daadkracht. Dan draait uitputting naar hernieuwde inzichten die weer energie geven. Protest verandert in je echt kwaad maken over hoe zaken beter kunnen, vanuit betrokkenheid. Ongeloof uit zich in verbazing die nieuwsgierigheid aanwakkert om te ontdekken waarom zaken wel of niet werken. Dan is de break geen adempauze, maar ontstaat er moed en motivatie om echt te gaan voor doorbraak waar jij in gelooft.

IMPACT

Met het boek ‘Give me a BREAK’ wil ik via de BREAK-aanpak deze daadkracht van mensen aanwakkeren. Want we hebben pioniers hard nodig in organisaties om werkend Nederland gezond en relevant te houden. Uit de vele gesprekken die ik heb gevoerd, blijkt dat de onderwerpen waar men doorbraak op wil, vaak gaan over werkbeleving, klantbeleving of de impact die een organisatie heeft op de maatschappij. Kleine en grote uitdagingen of ambities van mensen die vaak niet de baas zijn die de besluiten neemt. Toch hebben deze mensen verdomd goede inzichten en weten heel goed wat er nodig is of wat iets kan opleveren voor medewerker, klant of maatschappij. Helaas lopen veel van deze pioniers tegen belemmeringen op. Onder het mom van choose my battles blijven de initiatieven hangen in de idee-fase.

DE BREAK-AANPAK

Waarom doorbraakdenken helpt om werkend Nederland gezond te houden? Doorbraakdenken volgens de BREAK-aanpak helpt pioniers uit te gaan van waar ze echt in geloven. Daar trouw aan te zijn. Het gaat over werken aan het systeem in plaats van in het systeem. Ofwel, als je werkt aan het systeem durf je de status quo in twijfel te trekken. Als je werkt in het systeem conformeer je je aan ‘zo doen wij het hier nou eenmaal’. Maar als je echt je ei niet kwijt kan in je werk, waar je een groot deel van je tijd doorbrengt, gaat dat vroeg of laat aan je knagen. Burn-out en Bore-out zijn niet gewoon hype termen. Het zijn echt problemen van deze tijd.

De mens in onze maatschappij is dusdanig geëvolueerd dat het puntje van de piramide van Maslow bereikt is. We willen betekenisvol werk doen. Als je onvoldoende de ruimte hebt om jouw unieke talenten in te zetten en invulling te geven aan wat jij belangrijk vindt, dan zijn er verschillende uitkomsten mogelijk (niet uitputtend):

  1. Je zoekt je heil elders en gaat op zoek naar de baan die wel bij je past.
  2. Je blijft je baan doen, maar je gebruikt niet je volledig potentieel.
  3. Je raakt gefrustreerd of verveeld en wordt misschien zelfs letterlijk ziek van je werk.

In alle gevallen trekt je werkgever aan het kortste eind, maar in het laatste geval ben jij ook niet veel beter af. Misschien heb je in het eerste scenario de conclusie getrokken dat het werk of zelfs de sector echt niet (meer) bij je past. Een gezonde keuze dus. Toch heb ik ervaren dat veel mensen weg gaan omdat ze onvoldoende ruimte krijgen. Misschien wel te authentiek en andersdenkend zijn. En dan trekt echt de werkgever aan het kortste eind. Goede mensen die voor de nodige vernieuwing kunnen zorgen nemen hun ideeën mee naar een omgeving waar ze wel voedingsbodem vinden.

Maar in het tweede scenario komt de werkgever er nog bekaaider af: hij krijgt medewerkers die het opgegeven hebben om hun kop boven het maaiveld uit te steken. Het derde geval behoeft geen toelichting: de verlies-verlies situatie.

Kortom, drie niet erg gunstige scenario’s. BREAK biedt ruimte voor een vierde scenario. Een scenario waarin pioniers in organisaties de ruimte pakken.

De BREAK-aanpak geeft handvatten om heel gericht aan de slag te gaan met waar jij in gelooft. Ondanks belemmeringen of tegenslag. Je bewust te zijn van waar je je energie op zet en waarom. Best een gezonde houding die hopelijk zorgt voor minder mensen die eindigen in een burn-out of bore-out omdat hun bevlogenheid onvoldoende ruimte krijgt.

WENDBAAR EN RELEVANT DANKZIJ DOORBRAAKDENKEN

Waarom doorbraakdenken helpt om relevant te blijven? Als pioniers in organisaties niet ontmoedigd raken maar doorzetten en in verbinding met de doelen van de organisatie hun talent inzetten, wordt de collectieve innovatiekracht in een organisatie ontsloten. Grote traditionele organisaties worstelen enorm met de uitdagingen om wendbaar en relevant te blijven. Dat is niet gek als je deze vernieuwing blijft aansturen zoals je al jaren de organisatie hebt gerund. De BREAK-aanpak helpt om het lerend vermogen in organisaties aan te zetten. Door zaken klein te maken is het minder spannend en kan de gewenste beweging, die nodig is om relevant te blijven, sneller op gang komen.

GEEN MANAGEMENTBOEK

Ik heb het boek geschreven aan pioniers in organisaties. Pioniers ongeacht positie. Mensen die zich kwaad maken om hoe het beter kan, maar tegen de grenzen van de organisatie aanlopen. Zij ervaren belemmeringen in de structuur (hoe zijn wij georganiseerd?), in processen (hoe werken wij?) of in mindset (wat geloven wij?). Er zijn genoeg managementboeken over hoe je een werkklimaat creëert voor optimale prestaties, hoe je nog beter en slimmer kunt aansturen of hoe je je medewerkers betrokken houdt. En toch gaat het maar heel gestaag beter met de ruimte die mensen ervaren om echt bezig te zijn met de dingen die er toe doen. Wat als we die mensen inspireren om zelf die ruimte te creëren? Met een slimme aanpak, in 5 stappen naar doorbraak: BREAK.

Nieuwsgierig geworden? Bestel het boek ‘Give me a BREAK’ hier

2 reacties

Reacties zijn gesloten.