De leider als dromer

De leider als dromer

Wat zou jij doen als je morgen tien miljoen op de bank hebt staan? Zou je dan pas het leven leiden zoals jij dat zou willen? Niet alleen privé maar ook in je werkend leven? Jezelf zijn met alle vrijheid die daarbij hoort? 

Velen dromen van deze vrijheid, maar vinden het (zeer) lastig om het in de praktijk te brengen. En dat terwijl vrijheid een van de belangrijkste menselijke waarden is. Wat je ook doet, wat je ook beslist het begint bij persoonlijk leiderschap. Leiding geven aan jezelf en aan anderen. 

Het vinden van de juiste balans tussen dromen en doen is een essentieel onderdeel voor het manifesteren van een droom. Met alleen dromen blijven alle ideeën briljant en als een kip zonder kop handelen is ook niet de oplossing. Door nieuwsgierig te blijven en vragen te stellen kan je verbinding leggen met anderen. Dat begint al met het durven uitspreken van je droom. Veel mensen hebben dromen maar durven niet deze stap te zetten. Heeft dit te maken met de persoon zelf en iemands karakter of speelt misschien de omgeving een rol? Ervaar je het uitspreken van je droom als risicovol? 

Wordt het je misschien niet in dank afgenomen als je een ander geluid laat horen of je kop boven het maaiveld uitsteekt? Dat vraagt dan de nodige dosis lef. Juist wanneer een idee vanuit je innerlijk weten komt, voelt dat mogelijk kwetsbaar. Zeker als je daarmee tegen de stroom in gaat. Door jouw idee te delen, leg je verbinding van binnen naar buiten. Dan kunnen anderen aanhaken. Dan kan er een creatiespiraal op gang komen. De leider als dromer legt zo de verbinding vanuit menswaardig ʻleiderschapʼ, ofwel door een gelijkwaardige verbinding van mens tot mens. 

Een mooie verborgen eigenschap van ieder mens is dat wij intenties van anderen onbewust aanvoelen. Door je droom uit te spreken, zal je anderen aantrekken die dat aanvoelen en willen bijdragen. Met ieders kwaliteiten wordt de droom vervolgens mogelijk gemaakt en ontstaat gedeeld leiderschap. Het gebruik van de wijsheid van anderen is wat een idee krachtig maakt en waardoor een droom zich verder kan vormen en manifesteren. 

Meer over de leider als dromer kan je lezen in het boek ‘MOMENTUM. Van Heldenreis naar Helende reis voor duurzame organisatieontwikkeling.’

Voor coaching op jouw leiderschap om je droom te gaan leven, neem gerust contact op om te verkennen wat ik voor je kan betekenen.