Leading the Momentum Deel 3: Op de golf blijven staan

Leading the Momentum Deel 3: Op de golf blijven staan

Wat is dat precies, Leading the Momentum? In dit drieluik geef ik op hoofdlijnen een hint van inspiratie waar het over kan gaan voor jou. Het eerste deel gaat over in verbinding zijn met je intentie en er wordt een stukje theorie gegeven. Het tweede deel gaat het over hoe dat zich manifesteert in de verbinding met jouw omgeving. Dit derde deel tenslotte gaat over vasthouden aan jouw bedoeling zodat dat wat wil ontstaan ook daadwerkelijk kan ontstaan.

Deel 3: Op de golf blijven staan

Wie naar organisaties kan kijken als onderdeel van een eco-systeem waarin je ieder moment keuzes maakt op basis van wat zich aandient, zal een gevoel voor momentum ontwikkelen. Door vanuit het innerlijk kompas bewust te voelen waar energie op zit, kan je met je dromerskwaliteiten en met een dienstbare houding altijd in verbinding met de context van het nu, organisaties faciliteren in meer aanpassingsvermogen. 

Werken met wat zich aandient, is niet altijd even makkelijk. Het vraagt een sterke verbinding met wie je werkelijk bent en waar je voor staat. Mensen in organisaties die leiding nemen over het momentum, zetten deze kwaliteiten in. Leiderschap is een keuze en die keuze kan iedereen maken. De keuze om elk moment het juiste te doen op basis van jouw innerlijk kompas. Wat het ʻjuisteʼ is, heeft niets met goed of fout te maken. Immers, elke uitkomst creëert het volgende moment en zet het lerend vermogen van een organisatie aan over hoe te handelen voor een nog betere uitkomst. Juist de diversiteit van ieders handelen, maakt het geheel krachtig en lerend. 

In het boek Momentum wordt gesproken over organiseren met de principes van de natuur’. Eén van die principes is veerkracht. Dit gaat over het vermogen om te ʻherstellenʼ van een mislukking en dit als een kans te zien. Veerkracht stelt ons immers in staat om echt in te zien dat wanneer ʻchaosʼ in ons leven verschijnt, dit in feite een uitnodiging is voor groei en een brug naar een nieuw niveau van harmonie. In een continu veranderende wereld is niet alleen de organisatie, maar ook het leiderschap daarbinnen continu in transitie. Een ander principe is het principe van timing of momentum. Dit principe speelt hierbij een belangrijke rol. En waar momentum voor is, heeft alles te maken met waar energie op zit bij de mensen die samen onderdeel zijn van de context. 

Momentum wordt benut door mensen die energie hebben op een vraagstuk. Uitdagende vraagstukken worden zo op natuurlijke wijze opgepakt zonder dat er sturing nodig is vanuit één bepaalde entiteit in het eco-systeem. Er wordt samengewerkt vanuit een gemeenschappelijke bedoeling, een droom zo je wilt. De mooiste problemen trekken het beste talent aan. Talent dat energie voelt om er mee aan de slag te gaan en dat momentum pakt. Leiders die dit begrijpen, of dat nou formele of informele leiders zijn, zullen succesvollere teams aan zich weten te binden. 

Tijdens het programma Leading the Momentum gaan we dit gedachtengoed van organiseren met energie en momentum doorgronden. Als je je dit eigen weet te maken ontstaat moeiteloze manifestatie. Dat wat wil ontstaan krijgt voedingsbodem. Je herkent beter de kansen om op de golf te blijven staan of bij te sturen als dat nodig is. You ride the wave. 

Liever lezen dan deelnemen? Het boek Momentum gaat uitgebreid in op hoe organiseren met energie en momentum er in de praktijk uit kan zien en hoe de principes van de natuur een leidraad kunnen vormen voor duurzame organisatie ontwikkeling.