Leading the Momentum Deel 2: Momentum herkennen

Leading the Momentum Deel 2: Momentum herkennen

Wat is dat precies, Leading the Momentum? In dit drieluik geef ik op hoofdlijnen een hint van inspiratie waar het over kan gaan voor jou. Het eerste deel gaat over in verbinding zijn met je intentie en er wordt een stukje theorie gegeven. In dit tweede deel gaat het over hoe dat zich manifesteert in de verbinding met jouw omgeving. Het derde deel tenslotte gaat over vasthouden aan jouw bedoeling zodat dat wat wil ontstaan ook daadwerkelijk kan ontstaan.

Deel 2: Momentum herkennen

Zoals een individu bewust kan zijn van zichzelf, zijn drijfveren, zijn emoties en zijn bewust acteren op basis daarvan, zo kan ook voor een groep dit bewustzijn in zekere zin bestaan. Dit klinkt wat vaag en vraagt wat verbeeldingskracht, maar kan wel degelijk helpen voor organisaties om meer bewust te worden van gedeelde onderliggende patronen, overtuigingen, drijfveren die tot dat moment onbewust gedrag of besluiten beïnvloedden. Soms zijn patronen of overtuigingen dienstbaar aan de bedoeling van een organisatie, maar soms ook niet. In beide gevallen, zowel het positieve als het minder positieve, helpt het om hier meer bewust van te zijn. Daardoor kan het dienstbare beter benut worden en het minder dienstbare losgelaten worden. 

Dit betekenisbewustzijn kan ontstaan als de drie niveaus van realiteit, zoals beschreven in deel 1, in verbinding zijn. Er ontstaat dan een stroom van beneden naar boven, van potentie, naar dromen naar doen. Zoals in de natuur een zaadje de potentie in zich heeft om een boom te worden. Door de energie uit de aarde te benutten groeit dit zaadje tot een zaailing. Via het stengeltje en later via de stam vormt zich een echte boom met takken en bladeren. Door de tijd heen laat de boom bladeren vallen die weer voeding vormen voor zichzelf en zijn omgeving en zo gaat de cyclus voort. Door verbinding tussen de drie niveaus van realiteit en met de omgeving kan dat wat in potentieel aanwezig is, moeitelozer manifest worden. 

Als je je bewust bent van de verschillende niveaus van werkelijkheid, kun je hier gebruik van maken in de verbinding met jezelf en anderen. Mensen hebben vaak een voorkeur voor een bepaald niveau. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld behoefte aan concrete tastbare voorbeelden en anderen kunnen al aan de slag als ze de essentie begrijpen. Weer anderen vinden het fijn om eerst een plan uit te stippelen. Herken je de niveau’s? 

Er gebeuren vaak dingen in organisaties of teams, eigenlijk in iedere relatie, op alle niveauʼs zonder dat je je daar altijd bewust van bent. Zo ben je je er ook niet altijd bewust van dat je dingen tegen je natuur in doet, totdat de natuur je terugfluit. Wanneer je wel meer gebruik maakt van deze drie niveaus van werkelijkheid, kan je er ook naar handelen. Iemand die persoonlijk leiderschap pakt in het momentum, is iemand die op basis van het gevoelsniveau en met een beeld van zijn toekomstige droom de beslissingen neemt in het hier en nu die tot die droom leiden. Er zijn dus twee kanten nodig: voelen en zijn. Straks en nu. Die twee aan elkaar verbinden, dat doet deze leider als dromer individueel en doen ʻbewusteʼ organisaties collectief. 

De vraag die opkomt is hoe we ons vanuit dat besef kunnen organiseren in samenwerking met anderen. Hoe kunnen we dit organisatiebewustzijn versterken en daarmee een organisatie effectiever maken in de uitdagingen waarvoor zij staat in deze tijd? Misschien wel door veel meer onszelf en onze natuur te begrijpen en hier weer naar leren te luisteren. Een mooie uitspraak van Arnold Mindell biedt stof tot nadenken: 

‘Every time you ignore sentient, that is, generally unrecognized dreamlike perceptions, something inside you goes into a mild form of shock because you have overlooked the spirit of life, your greatest potential power.’ 

ARNOLD MINDELL

Vrij vertaald zegt dit dat elke keer wanneer je subtiele hints die we vaak niet herkennen, zoals droomachtige waarnemingen, negeert, je in een milde vorm van shock raakt, omdat je de geest van het leven, je grootste potentiële kracht, over het hoofd hebt gezien. Ofwel, je hebt niet geluisterd naar je innerlijk kompas. 

Dit innerlijk kompas is juist in relatie met anderen van essentieel belang. Als jij in je eigen essentie staat vanuit een zuivere intentie, kun je ook meer van betekenis zijn voor anderen en voor het grotere geheel. Elke relatie tussen twee mensen is meer dan de som der delen. Elke relatie heeft, om voor beide partijen positief te zijn, ook voeding en aandacht nodig. Een team zou je kunnen beschouwen als een relatie tussen meerdere mensen en een organisatie is daar een groter geheel van. 

Tijdens het programma ‘Leading the Momentum’ gaan we deze subtiele hints weer leren herkennen om bewuster het momentum te voelen en daarop te acteren vanuit je eigen innerlijk kompas in verbinding met anderen waarmee je resultaten wilt behalen.

In het derde en laatste deel van dit drieluik ga ik in op het duurzaam vasthouden van jouw essentie. Hoe blijf je op de golf staan en pak je steeds weer momentum, ook als het tegenzit. 

Wil je meer weten over organisatiebewustzijn en duurzame organisatie ontwikkeling? In het boek Momentum wordt hier uitgebreid op ingegaan op basis van theorie en met praktijkvoorbeelden.