Categorie-archieven: Team ontwikkeling

Leiderschap is een veelbesproken en vaak onderzocht fenomeen. Leiderschap bestaat niet zonder volgerschap. Maar wat als de leiders het ook niet meer weten? Wat als de wereld om ons heen zo weerbarstig is, dat leiderschap vooral gaat om het comfortabel zijn met het niet-weten? Welkom in de wereld van leiderschap anno 2024! Veel organisaties veranderen hun manier van organiseren om in te kunnen spelen op de snel veranderende context. Naast een structuurwijziging vraagt dit vooral om een andere blik op leiderschap. Platter organiseren, of we dit nou wel of geen zelforganisatie noemen,…

Verder lezen

Wat is dat precies, Leading the Momentum? In dit drieluik geef ik op hoofdlijnen een hint van inspiratie waar het over kan gaan voor jou. Het eerste deel gaat over in verbinding zijn met je intentie en er wordt een stukje theorie gegeven. In dit tweede deel gaat het over hoe dat zich manifesteert in de verbinding met jouw omgeving. Het derde deel tenslotte gaat over vasthouden aan jouw bedoeling zodat dat wat wil ontstaan ook daadwerkelijk kan ontstaan. Deel 2: Momentum herkennen Zoals een individu bewust kan zijn van zichzelf, zijn…

Verder lezen

Tijger

Sinds maart van dit jaar ontmoeten we elkaar via schermpjes met nét-niet-echt-oogcontact en ieder vanuit zijn eigen zelf ontworpen werkomgeving. Deze tijd heeft de kantoortijgers uitgedaagd zich weer te stretchen en van de veilige tak uit de boom te komen. Ieder heeft hierin zijn eigen uitdagingen, maar het vraagt ook iets in gezamenlijkheid. Het vraagt om: Online Team Etiquette. Waarom Team Etiquette? Er is veel te vinden over de voor- en nadelen van werken op afstand. Inmiddels is ook wetenschappelijk onderzocht wat al dat online werken met ons brein doet en met…

Verder lezen

Steek jij graag je kop boven het maaiveld? Neem je initiatief en maak je zaken bespreekbaar? Het kan zo maar gebeuren dat er reacties ontstaan als: ‘Daar heb je haar weer!’ of ‘Hij is altijd kritisch.’ Zeker in een organisatie waar het niet zo wordt gewaardeerd om je kop boven het maaiveld uit te steken of buiten je functie te treden, voel je je soms een roepende in de woestijn. Hoe kun je dat effectiever aanpakken?  Als je in gesprek gaat met anderen, zul je vaak merken dat meer mensen ‘vinden’ wat…

Verder lezen

In eerdere blogs is ingegaan op verschillende type vaardigheden en drijfveren in de vorm van typeringen van rollen als zaadjesplanter, ontwerper, afmaker en veranderaar. In deze blog ga ik wat meer de diepte in. Op basis van het alom bekende cultuurmodel van Schein nodig ik de lezer uit om dit eens toe te passen op de eigen werkomgeving. WAT IS HIGH PERFORMANCE? High performance kan zich op verschillende manieren uiten. In mijn eerdere blogs ben ik al ingegaan op de invloed van cultuur; wat wordt in een organisatie als waardevol ervaren? Maar…

Verder lezen

In de vorige blog introduceerde ik de verschillende rollen van zaadjesplanter tot afmaker. In deze blog ga ik hier wat dieper op in. Allereerst introduceer ik een model waarmee je kan reflecteren op je eigen praktijk. Ter illustratie geef ik een voorbeeld. Voor organisaties is het belangrijk te beseffen wie welke cruciale schakel is in het grotere geheel, en elke schakel te waarderen en ruimte geven. Je gewaardeerd voelen is een belangrijke motivator waar nog veel te weinig gebruik van wordt gemaakt. Waar zit de schaal van waardering in jouw organisatie? In…

Verder lezen

Hoe organiseer je meer vanuit menselijk potentieel? In deze blog sta ik stil bij verschillende vaardigheden en drijfveren van mensen die nodig zijn om verandering in organisaties te realiseren. Ik schets een perspectief, zonder dit te willen positioneren als de enige waarheid. Wel kan het een reflectie bieden op hoe je zou kunnen kijken naar verschillende fasen van verandering en het type mensen dat je daarvoor nodig hebt. Worden die in jouw organisatie of bij jouw project voldoende gewaardeerd?  Bij deze waardering speelt de organisatiecultuur een belangrijke rol. Wat heeft in jouw…

Verder lezen

7/7