BLOGs

Hoe organiseer je meer vanuit menselijk potentieel? In deze blog sta ik stil bij verschillende vaardigheden en drijfveren van mensen die nodig zijn om verandering in organisaties te realiseren. Ik schets een perspectief, zonder dit te willen positioneren als de enige waarheid. Wel kan het een reflectie bieden op hoe je zou kunnen kijken naar verschillende fasen van verandering en het type mensen dat je daarvoor nodig hebt. Worden die in jouw organisatie of bij jouw project voldoende gewaardeerd?  Bij deze waardering speelt de organisatiecultuur een belangrijke rol. Wat heeft in jouw…

Verder lezen

Give me a break, een Engelse uitspraak die gebruikt wordt om uitdrukking te geven aan ‘uitputting, protest of ongeloof’, koos ik als titel voor mijn boek. Een boek over doorbraakdenken en doen. Geschreven aan pioniers in traditionele organisaties. Als pionier moet je een lange adem hebben. Uitputting, protest en ongeloof zijn dan zeker gevoelens die de kop op kunnen steken. Maar uitputting, protest en ongeloof leiden zelden tot doorbraak. Tenzij je deze emoties weet om te draaien in daadkracht. Dan draait uitputting naar hernieuwde inzichten die weer energie geven. Protest verandert in…

Verder lezen

12/12